29 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 31 تیر 1398 ساعت 12:24

صدور رأی پرونده فساد مالی پتروشیمی

 

به گزارش تعاون پلاست : جناب آقای قاضی مسعودی‌مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران و مفسدان اقتصادی از صدور رأی ظرف 20 روز آینده برای پرونده فساد مالی موسوم به «پتروشیمی» خبر دادند.

به گزارش تعاون پلاست : بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور، پرونده پتروشیمی است که همزمان با پرونده بانک سرمایه در حال بررسی است و تحقیقات آن در حال تکمیل است و در مرحله جمع‌آوری ادله هستیم که ظرف 10 تا 20 روز آینده پس از دریافت آخرین دفاعیات متهمان، وضعیت آن مشخص می‌شود.

 

ایشان خاطر نشان کردند : پرونده پتروشیمی تمام پرونده‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چرا که حجم وجهی که در آن وجود دارد به میزان بیش از 6 میلیارد و 600 میلیون یورو بوده که بسیار بالاست و تا کنون پرونده ای به این بزرگی در بحث مفاصد اقتصادی نداشته ایم.