29 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 19 مرداد 1398 ساعت 10:14

پیام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مناسبت روز خبرنگار

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار پیامی خطاب به اصحاب رسانه صادر کرد.