27 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 17 شهریور 1398 ساعت 12:31

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)

 

موضوع: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول):

از کلیه اعضاء محترم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)شرکت تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیک استان تهران که راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 14/07/1398 درمحل شرکت تعاونی واقع در خیابان دکتر علی شریعتی-نرسیده به پل سیدخندان-کوچه اشراقی-پلاک6-طبقه دوم تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

 

ب دستور جلسه :

1-تعیین سهم هر یک از اعضاء در تامین سرمایه تعاونی به نسبت ظرفیت مجوز وزارت صنعت و معدن و به ازاء هر 10 تن یک سهم

2-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

3- تصمیم گیری در خصوص تامین تعهد افزایش سهام اعضاء از محل سود انباشته

4- تصمیم گیری درباره خرید ملک از محل سود انباشته

5-تصمیم گیری جهت عضویت در اتاق تعاون و پرداخت حق عضویت

6-تصویب بودجه پیشنهادی سال 98

7-انتخاب هیئت مدیره و بازرس